top of page
Bijdrager-Hilbrand Westra.png
Hilbrand Westra
School voor Systemisch Bewustzijn (SSB)

Hilbrand Westra kwam na jarenlange ervaring als professional en leidinggevende in het internationale bedrijfsleven en private onderwijs erachter, dat het lerend- en ontwikkelingsvermogen van mensen, families, samenlevingen en organisaties groter is dan wordt aangenomen. Grote, maar stille, reserves die nauwelijks worden benut. Zijn behoefte om deze leemte te onderzoeken leidde er uiteindelijk toe, dat hij onvoldoende aanknopingspunten vond in reguliere maatschappelijke, psychologische en bedrijfskundige benaderingen.

Op zoek naar een veelomvattende opleiding waar tal van maatschappelijke en relevante onderwerpen aan elkaar zouden kunnen worden geknoopt belandde hij bij de internationale opleiding voor persoonlijke ontwikkeling en Systemisch Werk van Wolfgang Könighaus in Duitsland, Daar verdiepte hij zich in het Contextuele Systemisch Werk en Systemische Opstellingen.

Zijn behoefte om zijn kennis en ervaring over internationale organisaties, het bedrijfsleven en het hoger onderwijs samen te voegen met bovenstaande onderwerpen, bracht hem bij de opleiding tot Organisatieopsteller van het Bert Hellinger Instituut Nederland.

School voor Systemisch Bewustzijn

De School voor Systemisch Bewustzijn is ontwikkeld voor degenen die zich willen verdiepen in het werk van Wolfgang Könighaus en Jeong WoonSeok (Hilbrand Westra). Daarmee is deze school ingebed in de westerse en oosterse filosofie. Dit levert een Contextueel-Systemische Fenomenologische stroming op die de weg naar verbinding niet eenvoudig verhandeld, maar verbindt met diverse ziens- en werkwijzen waarbij zowel gebruik gemaakt wordt van wetenschappelijke als complementaire bronnen.

De school is geen voorstander van lange theoretische analyses, maar ook niet van gemakzuchtig pragmatisme of spirituele omwegen. Het leven zelf heeft het ons allemaal al voorgeleefd. Nu nog leren haar te aanvaarden als een wijze bron van bestaan. De school voorziet in een leerweg die telkens onderzoek doet naar bekende en onbekende terreinen. Daardoor leert het actuele kennis telkens weer bij te stellen en opnieuw te actualiseren. Het gevolg hiervan is dat kennis en ervaring zich telkens verdiept in contact met de werkelijkheid.

Door fundamenteel-contextueel systemische inzichten aan te reiken, die direct deel uitmaken van wie je bent en aan wie je toebehoort, vraagt het van deelnemers om de relaties in hun leven en werk opnieuw te herzien. Dit door een nieuw ontwikkeld blikveld. Uiteindelijk zorgt dit ervoor dat je tijd en energie overhoudt om een duurzamer ontwikkelingsproces aan te gaan voor de rest van je leven. Daaraan, en meer, draagt de School voor Systemisch Bewustzijn bij. 

 

PPR

Hilbrand Westra heeft het concept rondom Plaats Positie Rol (door)ontwikkeld. Hij heeft input gegeven, waardoor Systemisch Benaderd de vragenwaaier rondom PPR heeft kunnen ontwikkelen.

 

www.systemisch-bewustzijn.nl

SSB logo.png
bottom of page